Versiyonları Karşılaştır

Portföy Seçimi

QPS INVESTOR R.E QPS ANALYST R.E QPS PROFESSIONAL R.E

Portföy Seçimi

QPS INVESTOR R.E QPS ANALYST R.E QPS PROFESSIONAL R.E
Kriterler
Temel Analiz Kriterlerim
Kriter Adedi 46 Adet 77 Adet 117 Adet
Kriter Formülü Yazabilme    
Mali Tablo Kalem Fonksiyonları (59 Adet)    
Yardımcı Fonksiyonlar (35 Adet)    
Teknik Analiz Kriterlerim
Kriter Adedi 12 Adet 30 Adet 51 Adet
Kriter Formülü Yazabilme
Yardımcı Fonksiyonlar (64 tane)
Hisse Senedi Kriterlerim
Endeks Seçimi
Sektör Seçimi
Özel Hisse Grubu Seçimi    
Portföy Model Oluşturma
Hisse ve Eleme Kriterleri Seçimi
Hisse Kriterleri Seçimi
Temel Kriterler Seçimi
Teknik Kriterler Seçimi
Yöntem Seçimi
Puan Analiz Yöntemi    
Sıralama Yöntemi
Portföy Adedi Belirleyebilme
Portföy Hisse Senedi Sayısı Belirleyebilme    
Model Performans Kıyaslama    
Portföy Model Test Etme
Investor Performans Ölçütleri    
Analyst Performans Ölçütleri    
Professional Performans Ölçütleri    
Portföy İstatistikleri    
Modeller Arası Performans Kıyaslama
   
Portföy Performans İzleme
   

Temel Analiz

QPS INVESTOR R.E QPS ANALYST R.E QPS PROFESSIONAL R.E

Temel Analiz

QPS INVESTOR R.E QPS ANALYST R.E QPS PROFESSIONAL R.E
Şirket Kartı (yeni)
Finansal Analiz
 
Karşılaştırmalı Analiz  
Dikey Analiz    
Yatay Analiz    
Trend Analizi    
Oran Analizi    
Finansal Veri ve Oranlar (yeni)  
Şirket Değerleme
Sanayi Şirket Değerleme
İndirgenmiş Nakit Akımları  
Göreceli Değerleme
Piyasa Çarpanları
Fiyat/Kazanç Oranı
Piyasa Değeri/Defter Değeri
Firma Değeri/FAVÖK    
Firma Değeri/Satış    
Fiyat/Satış  
Fiyat/Nakit Akımı  
Değerleme Yöntemi
Cari Piyasa Çarpanları (Benzer Şirket)
5 Yıllık Ort.Piy.Çarpanı (Benzer Şirket)  
Tarihsel Piyasa Ortalaması    
Cari Sanayi Ortalaması    
Tarhsel Sanayi Ortalaması    
Mali Sektör Şirket Değerleme  
Ek Getiri Değerleme Yöntemi    
Gordon Büyüme Yöntemi    
Karpayı İndirgeme Yöntemi  

Sektörel Analizler ve Araştırma

QPS INVESTOR R.E QPS ANALYST R.E QPS PROFESSIONAL R.E

Sektörel Analizler ve Araştırma

QPS INVESTOR R.E QPS ANALYST R.E QPS PROFESSIONAL R.E
Sektörel Analizler
 
Sektör Değerlemesi (yeni)  
Sektörel Veri ve Oranlar (yeni)  
Finansal Sağlık (yeni)  
Finansal Haritalar (yeni)  
Momentum Skoru (yeni)  
Sermaye & Temettü Bilgileri (yeni)  
Araştırma
   
Hisse Kaşifi (yeni)    
Gelir Tablosu Analizi (yeni)    
Karı Artanlar (yeni)    
Dip Zirve Analizi (yeni)    
Dip Zirve (FD/FAVÖK) (yeni)    
En Çok Kazandıran - Kaybettiren (yeni)    
Bilanço Döviz Kurları (yeni)    

Teknik Analiz

QPS INVESTOR R.E QPS ANALYST R.E QPS PROFESSIONAL R.E

Teknik Analiz

QPS INVESTOR R.E QPS ANALYST R.E QPS PROFESSIONAL R.E
Endeks Teknik Görünüm (yeni)
Hisse Teknik Görünüm (yeni)
Teknik Kriter Filtreleme (yeni)

Diğer Veriler

QPS INVESTOR R.E QPS ANALYST R.E QPS PROFESSIONAL R.E

Diğer Veriler

QPS INVESTOR R.E QPS ANALYST R.E QPS PROFESSIONAL R.E
Piyasanın Nabzı (yeni)
Şirket Haberleri (yeni)

Temel Analiz Kriterlerim

QPS INVESTOR R.E QPS ANALYST R.E QPS PROFESSIONAL R.E

Temel Analiz Kriterlerim

QPS INVESTOR R.E QPS ANALYST R.E QPS PROFESSIONAL R.E
Finansal Yapı Oranları
Borç / Dönen Varlıklar %
Borç Aktifler %
Borç Özsermaye %
Esas Faaliyet Kar/ Kısa Vade Borçlar
Esas Faaliyet Kar/ Kısa Vade Borçlar (Yıllık)
Faiz Karşılama Oranı (Yıllık)
FAVÖK / Kısa Vadeli Borçlar
FAVÖK / Kısa Vadeli Borçlar (Yıllık)
Finansman Gider / Net Satış %
Kısa Vade Borç / Aktifler %
Kısa Vade Borç / Özsermaye %
Kısa Vade Borç / Toplam Borç %
Kısa Vadeli Borç / Dönen Varlıklar %
Kısa Vadeli Fin. Borç / Kısa Vadeli Borç %
Krediler / Aktifler %
Mali Borç / Aktifler %
Mali Borç / Özsermaye %
Mali Borç / Toplam Borç %
Net Finansman Gider / Net Satış %
Net Satış / Kısa Vadeli Borçlar %
Net Satış / Kısa Vadeli Borçlar (Yıllık) %
Özsermaye / Aktifler %
Özsermaye / Maddi Duran Varlık %
Yabancı Varlıklar / Toplam Borç %
Yabancı Yükümlülükler / Toplam Borç %
Büyüme Oranları
Aktif Büyüme %
Borç Büyüme %
Brüt Esas Faaliyet Kar Büyüme (Yıllık) %
Brüt Esas Faaliyet Kar Büyüme %
Esas Faaliyet Kar Büyüme (Yıllık) %
Esas Faaliyet Kar Büyüme %
Faiz Gelir Büyüme (Yıllık) %
Faiz Gelir Büyüme %
Faiz Gider Büyüme (Yıllık) %
Faiz Gider Büyüme %
FAVÖK Büyüme %
FAVÖK Büyüme (Yıllık) %
Kısa Vadeli Borç Büyüme %
Kredilerdeki Büyüme %
Mevduattaki Büyüme %
Net Borç Büyüme %
Net Kar Büyüme %
Net Kar Büyüme (Yıllık) %
Net Satış Büyüme %
Net Satış Büyüme (Yıllık) %
Özsermaye Büyüme %
Uzun Vadeli Borç Büyüme %
Vergi Öncesi Kar Zarar Büyüme %
Vergi Öncesi Kar Zarar Büyüme (Yıllık) %
Vergi Öncesi Kar Zarar FinansmanGideri %
Faaliyet Oranları
Aktif Devir Hızı (Yıllık)
Alacak Devir Hızı (Yıllık)
Alacak Tahsil Süresi (Yıllık)
Dönen Varlık Devir Hızı (Yıllık)
Faaliyet Döngüsü (Gün)
Faaliyet Etkinlik Oranı
Faaliyet Etkinlik Süresi (gün)
Faaliyet Gideri / Net Satış %
Maddi Duran Varlık Devir Hızı (Yıllık)
Nakit Döndürme Süresi (Yıllık)
Özsermaye Devir Hızı (Yıllık)
Özsermaye Devir Hızı (Sektör)
Stok Devir Hızı (Yıllık)
Stok Devir Süresi (Yıllık)
Ticari Borç Devir Hızı (Yıllık)
Ticari Borç Devir Süresi (Yıllık)
Karlılık Oranları
Aktif Karlılık %
Aktif Karlılık (Yıllık) %
Brüt Esas Faaliyet Karı Marjı (Yıllık) %
Brüt Kar Marjı %
Dönen Varlık Karlılık %
Dönen Varlık Karlılık (Yıllık) %
Esas Faaliyet Kar Marjı
Esas Faaliyet Karı Marjı (Yıllık) %
Faiz Giderleri/ Faiz Gelirleri %
Faiz Giderleri/ Faiz Gelirleri (Yıllık) %
FAVÖK Marjı %
FAVÖK Marjı (Yıllık) %
Kar Payı Ödeme Oranı %
Kredilerden Alınan Faizler / Ortalama Krediler %
Kredilerin Ortalama Getirisi %
Net Faiz Geliri / (Kredi+İştirakler) %
Net Faiz Geliri / (Kredi+İştirakler) (Yıllık) %
Net Kar Marjı
Net Kar Marjı (Yıllık) %
Özsermaye Karlılık %
Özsermaye Karlılık (Yıllık) %
ROIC
Sharpe Net Kar Marjı (Yıllık) %
Likidite Oranları
Cari Oran
Dönen Varlıklar / Aktifler %
Duran Varlıklar / Aktifler %
Duran Varlıklar / Maddi Özkaynaklar %
Likit Oran
Nakit Oran
Net Satış (Yıllık) / Ortalama Dönen Varlıklar %
Net Satış / Ortalama Dönen Varlıklar %
Stok / Dönen Varlıklar %
Özkaynak Yeterlilik Oranları
Alınan Krediler / Aktifler %
Alınan Krediler / Öz sermaye %
Özsermaye / Krediler %
Özsermaye / Mevduat %
Değerleme Oranları
Düzeltilmiş Fiyat / Satış Oranı
Düzeltilmiş FK Oranı
Firma Değeri
Firma Değeri / FAVÖK
Firma Değeri / Net Satış
Fiyat / Esas Faaliyet Kar (Yıllık)
Fiyat / Nakit Akışı
Fiyat / Satış Oranı
Fiyat Kazanç
Hisse Başına Kar (Yıllık)
Piyasa Değeri
Piyasa Değeri (Halka Açık Kısmı)
Piyasa Değeri/Defter Değeri
Sermaye
Temettü Verimi
Sektör Oranları
Aktif Büyüme (Sektör) %
Aktif Devir Hızı (Sektör)
Aktif Karlılık (Sektör) %
Alacak Devir Hızı (Sektör)
Alacak Tahsil Süresi (Sektör)
Cari Oran (Sektör)
Dönen Varlık Devir Hızı (Sektör)
Esas Faaliyet Kar Büyüme (Sektör)
Esas Faaliyet Kar Büyüme (Yıllık) Sektör
Esas Faaliyet Kar Marjı (Sektör)
Esas Faaliyet Kar Marjı (Yıllık) (Sektör)
Faiz Karşılama Oranı Sektor Yıllık
Kısa Vade Borç Büyüme (Sektör) %
Kısa Vade Finansal Borç / Kısa Vade Borç (Sektör) %
Likit Oran (Sektör)
Maddi Duran Varlık Devir Hızı (Yıllık) (Sektör)
Nakit Döndürme Süresi (Yıllık) Sektör
Nakit Oran (Sektör)
Net Borç Büyüme (Sektör)
Net Kar Büyüme (Sektör)
Net Kar Büyüme (Yıllık) (Sektör)
Net Kar Marj (Yıllık) (Sektör)
Net Kar Marjı (Sektör)
Net Satış Büyüme % Sektör
Net Satış Büyüme Yıllık % Sektör
Özsermaye / Maddi Duran Varlıklar (Sektör)
Özsermaye Büyüme (Sektör) %
Özsermaye Karlılık (Yıllık) (Sektör)
Sektör Kar Payı Ödeme Oranı %
Stok Devir Hızı (Yıllık) (Sektör)
Stok Devir Süresi (Yıllık) (Sektör)
Ticari Borç Devir Hızı Sektör
Ticari Borç Devir Süresi Sektör (Yıllık)
Toplam Borç / Aktifler (Sektör) %
Toplam Borç / Özsermaye (Sektör) %
Toplam Borç Büyüme (Sektör) %
Uzun Vade Borç Büyüme (Sektör) %
Sektör ve Endeks Değerleme Oranları
Düzeltilmiş Fiyat/Satış Sektör
Düzeltilmiş FK Oranı Sektör
Firma Değeri / FAVÖK Sektör
Firma Değeri / Net Satış Sektör
Firma Değeri Sektör
Fiyat / Esas Faaliyet Kar (Yıllık) Sektör
Fiyat / Nakit Akışı Sektör
Fiyat / Satış Oranı (Yıllık) Sektör
Fiyat Kazanç Sektör
Piyasa Defter Değeri Sektör
Piyasa Değeri Sektör
Piyasa Değeri Sektör (Halka Açık Kısmı)
Sektör Temettü Verimi %