ÖZELLİKLER

GENEL ÖZELLİKLER

Türkiye’'nin hisse senedi seçiminde en kapsamlı ilk ve tek web tabanlı programı
Hisse senedi seçiminde gerek temel gerekse teknik analiz yöntemlerini uygulayarak hisse senedi seçim stratejinizi belirleyebilecek ve bu stratejinin etkinliğini (geçmişte kârlı olup olmadığını) performans testleriyle kolayca ortaya koyabileceksiniz.
Tüm Hisse Senedi Seçim Teknikleri
Tüm hisse senetlerine ister teknik analiz, ister temel analiz tekniklerini kolayca uygulayabilirsiniz.
Kolayca Hisse Portföy Stratejisi Belirleyebilme
Gerek temel gerekse teknik analiz kriterleri belirleyerek strateji oluşturabilir ve stratejinizi portföy performans ölçütlerine göre test edebilirsiniz.
Yatırım Stratejilerini Birleştirme
Piyasanın yükseliş ve düşüş dönemlerinde göreceli olarak daha iyi performans gösteren stratejileri birleştirerek, getirinizi arttırabilirsiniz.
Yatırım Stratejilerini Kıyaslayın
Farklı yatırım stratejilerinin performansını kıyaslayabilirsiniz. Örneğin, Warren Buffett, Peter Lynch, Benjamin Graham, William O’Neil, Martin Zweig ve Piotroski gibi önemli yatırımcı gurularının stratejilerini Borsa İstanbul'’da test edebilirsiniz.
Finansal Analiz
Halka açık şirketlerden herhangi biri üzerinde finansal analiz tekniklerinden, dikey analiz, yatay analiz, trend analizi ve oran analizi yöntemlerini uygulayarak şirket performansını ölçebilir, riskinizi değerlendirebilirsiniz.
Şirket Değerleme ile Ucuz Kalmış Hisseler
Sanayi ve/veya mali sektör şirketlerini yönlendirmelerle kolayca değerleyebilir ve ucuz kalmış hisseleri belirleyebilirsiniz.
Teknik Analiz
İstediğiniz şirket üzerinde teknik analiz yapabilirsiniz.
Yönlendirmelerle Kullanımı Kolay Bir Platform
Yönlendirme ve videolarla kolayca kullanma olanağı bulacaksınız.

ANALİZ ARAÇLARI

Teknik Analiz Hisse Seçim Modeli Yazma
Teknik analiz kriter tanımlama alanında, kendi formülünüzü yazabilir ve/veya sistemdeki hazır indikatörleri kullanarak teknik analiz indikatörlerine göre hisse seçim modeli oluşturabilirsiniz.
Teknik Analiz İndikatörleri
50'’nin üzerinde son zamanların en popüler indikatörlerini de içeren bir veri tabanı bulacaksınız. MACD, RSI, Alligator, Donchian, Heiken, Ichimoku, Vidya ve daha fazlasına ulaşabilirsiniz.
Temel Analiz Göstergeleri
100'’ün üzerindeki temel analiz göstergelerini kullanarak hisse senedi seçim modeli oluşturabilir ve bu stratejinin ne kadar karlı olduğunu geçmiş dönemler için test edebilirsiniz (backtesting).
Temel Analiz Hisse Seçim Modeli Oluşturma
Temel kriter tanımlama alanında, kendi formülünüzü yazabilir ve/veya sistemdeki hazır 100'’ün üzerindeki temel göstergeleri kullanarak hisse seçim modeli oluşturabilirsiniz.
Hisse Senedi Portföy Model Seçimi
Hisse senedi seçiminde belirleyeceğiniz temel ve teknik göstergeler(kriterler) çerçevesinde yatırım stratejisi belirleyebilir, bu stratejinin ne kadar karlı olduğunu geçmiş dönemler için test edebilirsiniz (backtesting).
Birden Fazla Portföy Modelini Kıyaslama
Belirlemiş olduğunuz birden fazla portföy oluşturma modelini kıyaslayabilirsiniz. Piyasayı düşen ve yükselen dönem olarak ayırıp, farklı modellerin performanslarını karşılaştırabilirsiniz.
Portföy Modellerinin Performans Testi
Belirlemiş olduğunuz portföy modellerinin performans testi, bilimsel olarak genel kabul görmüş, Sharpe, Jensen ve Treynor ölçütlerine göre yapılmaktadır. Ayrıca, yatırımcılar arasında sıkça kullanılan Ulser oranı, endekse göreceli performans ve grafiksel portföy değeri gösterimi de yapılmaktadır.
Portföy Modellerinin Aylık ve Yıllık Performans Dağılımı
Portföy modellerinin test dönemi içinde, hangi aylarda ortalama ne kadar kazandırdığını hangi aylarda ne kadar kaybettirdiğini tek tuşla görebilirsiniz.
Finansal Analiz
Halka açık şirketlerden herhangi biri üzerinde finansal analiz tekniklerinden, dikey analiz, yatay analiz, trend analizi ve oran analizi yöntemlerini uygulayarak şirket performansını ölçebilir, riskinizi değerlendirebilirsiniz.
Şirket Değerleme
İster sanayi ister mali sektör olsun istediğiniz şirketi, indirgenmiş nakit akımları, göreceli değerleme (piyasa çarpanları), ek getiri değerleme, Gordon büyüme modeli ve kar payı indirgeme yöntemlerine göre değerleyebilirsiniz.
Teknik Analiz
İstediğiniz hisse senedi üzerinde grafiklendirme ve indikatör kullanımı yoluyla teknik analiz yapabilirsiniz.

HİSSE SENEDİ SEÇİM MODELLERİ

Temel Analiz Modelleri
Gerek sistemdeki 100’'ün üzerindeki temel göstergeden, gerekse formül yazma alanında kendi yazacağınız formüllerden hareketle temel analiz kriterlerine dayalı hisse senedi seçim modelinizi oluşturabilirsiniz.
Teknik Analiz Modelleri
Sistemdeki 50'’nin üzerindeki teknik indikatörleri kullanarak ve/veya kendi oluşturacağınız indikatörlerle teknik analize dayalı hisse senedi seçim modeli oluşturabilirsiniz.
Teknik ve Temel Analiz Modelleri
Hem temel analiz hem de teknik analiz kriterlerine dayalı karma bir model oluşturabilirsiniz.

TEMEL ANALİZ

Temel analiz formülleri ile sistem oluşturun. Finansal analiz araçlarını kullanarak şirketlerin finansal riskini ve performansını ayrıntılı değerlendirin. Şirket değerlemesi yapın.

Karşılaştırmalı Analiz
Karşılaştırmalı analizde seçilen mali tablolar detayına göre mali veriler yan yana karşılaştırılır. Mali veri detayları ana, tali, detay ve detay detay olarak dört şekilde karşılaştırılabilir.
Dikey Analiz
Bilançoda aktif kalemlerin toplam aktiflere, pasif kalemlerin toplam pasiflere, gelir tablosunda ise gelir tablosundaki kalemlerin net satışlara göre yüzde dağılımlarını hesaplatarak dikey analiz yapabilirsiniz.
Yatay Analiz
Özellikle işletmenin gelecekteki gelişimi hakkında bilgi vermesi ve tahminler yapılabilmesi açısından önemli bir analiz türüdür. Bu analizde, mali tablolarda yer alan kalemlerin zaman içerisinde göstermiş olduğu artış ve azalış incelenmektedir.
Trend Analizi
Trend analizinde mali tablolarda yer alan kalemlerin incelenmek istenen yıllar içerisindeki eğilimi incelenir. Bu eğilim incelenirken bir baz yıl belirlenir ve bu baz yıla göre eğilimler ortaya konur.
Oran Analizi
Trend analizinde mali tablolarda yer alan kalemlerin incelenmek istenen yıllar içerisindeki eğilimi incelenir. Bu eğilim incelenirken bir baz yıl belirlenir ve bu baz Oran analizleri başlığı altında, likidite, finansal yapı, faaliyet etkinliği, karlılık, büyüme, değerleme olmak üzere altı ayrı oran grubu altında tanımlanmış stratejik öneme sahip tüm oranları kullanarak ayrıntılı oran analizi ve grafik analiz yapabilirsiniz.
Finansal Analiz Özet
Şirketin en önemli ve stratejik finansal veri seti ve değerlendirme oranlarını bir arada topluca analiz edebilirsiniz.

ŞİRKET DEĞERLEME

İndirgenmiş Nakit Akımları
Yönlendirmelerle sanayi sektöründe işlem gören şirketleri kolayca değerleyebilirsiniz.
Göreceli Değerleme (Piyasa Çarpanları)
FK Oranı, FS Oranı, FNA Oranı, FD/FAVÖK Oranı ve FD/Satış Oranı gibi piyasa çarpanlarından hareketle şirketleri değerleyebilirsiniz.
Ek Getiri, Gordon Büyüme ve Karpayı Indirgeme Yöntemleri
Ek Getiri Değerleme, Gordon Büyüme Modeli ve Karpayı İndirgeme Modeli gibi yöntemlerle istediğiniz mali sektör hisse senedini değerleyebilirsiniz.
Hedef Piyasa Değeri
En son aşamada yöntemlere ağırlık vererek hedef piyasa değerine ulaşabilir ve bu çerçevede ilgili hisse senedinin prim/iskonto potansiyelini ortaya koyarak ucuz mu yoksa pahalı mı olduğunu belirleyebilirsiniz.

TEKNİK ANALİZ

Teknik analiz indikatörü oluşturun, kriterleriniz ile sistem oluşturup test edin. Gelişmiş grafik çizim yetenekleri ve teknik analiz araçlarıyla, ayrıntılı teknik analiz yapın.

İndikatör oluşturma
Kendi teknik analiz kriterlerinizi tanımlayın yada sistemdeki hazır indikatörleri kullanarak hisse seçim modeli oluşturun.
Sistem oluşturma
Belirleyeceğiniz hisse senedi seçim stratejisi ile istediğiniz sistemi oluşturun.
Test etme
Oluşturduğunuz modellerin performansını test edin. Modellerinizin atamasını yaparak istediğiniz zaman kullanın.
Test sonuçlarını izleme
Test sonuçlarını hisse bazında günlük olarak izleyin. Portföyünüzün gelişim seyrini görün.
Başarılı modelleri izleme
Başarılı bulunan teknik analiz modellerinizi karşılaştırmalı olarak izleyin.
Favori enstrümanlar
Favori enstrümanlarınızı belirleyin, çalışmalarınızda zaman kazanın. Farklı favori grupları oluşturun.
Tüm teknik göstergeler
Teknik analizde kullanılan en popüler, anlamlı ve güncel 50'den fazla indikatörle analizlerinizi yapın, Aroon'dan, Bollinger Bantları'na, +-DI'dan, İchimoku Kinko Hyo'ya, MACD'den, Trend Score'a tüm indikatörleri inceleyin.
Grafik çizim Yetenekleri
Gelişmiş grafik çizim yetenekleri ve teknik analiz araçlarıyla, ayrıntılı teknik analiz yapın. Çoklu grafik gösterimi, hareketli ortalamalar, trend çizgileri, fibonacci ve gann, regresyon kanalları, Raff ve doğrusal regresyon, quadrant ve tirone seviyeleri, logaritmik spiral v.b. çok sayıda aracı birlikte kullanın.

TANIMLAR

Temel Verilerden Oran Tanımlama
Hisse senedi portföy seçimi bölümünde kullanıcı, şirketin temel mali verilerinden hareketle mevcut oranların dışında oran tanımlaması yapabilmektedir. Tanımlamada matematiksel ve mantıksal parametreler kullanılabilmektedir.
Puanlama Modeli
Sistemde hazır bulunan temel verilerden temel kriterler oluşturup, bunları 100 üzerinden puanlayıp hisse senedi seçim modeli oluşturabilir ve bu modele göre hisse senedi belirleyebilirsiniz.

RAPORLAMA ÖZELLİKLERİ

Hisse senedi modellerinizi raporlamak, dilediğiniz tarih aralığına göre performans karşılaştırması yapabilmek sadece birkaç dakikanızı alacak. Hazır ve pratik analiz modülleri ile etkili ve esnek raporlamalar yapabileceksiniz.

Model Portföyün Performans İstatistikleri
Oluşturmuş olduğunuz hisse senedi seçim modelinin performansını, genel kabul görmüş portföy performans ölçütlerine göre görüp yorumlayabilirsiniz.
Model Portföy Atama ve Fiili Performans İzleme
Model portföyü atayabilir ve bu portföyün fiili performansını raporlayarak izleyebilirsiniz.
Performans Kıyaslama
Dilediğiniz model portföylerin, dilediğiniz tarih aralıklarında performans karşılaştırmalarını yapabilir, portföylerin aylık ve yıllık ortalama getiri dağılımını görebilirsiniz.
Finansal Analiz
İstenilen şirket üzerinde karşılaştırmalı analiz, dikey analiz, yatay analiz ve trend analizi yapabilir bu analizlerin sonuçlarını özet rapor halinde görebilirsiniz.
Şirket Değerle ve Kaydet
Varsayımlarınız çerçevesinde şirketleri değerleyebilir ve sonuçlarını kaydedebilir, daha sonra bu çalışmalara tekrar göz atabilirsiniz.

VERİ TABANI

Bilanço ve Gelir Tablosu Verileri
Borsa İstanbul'’da işlem görmekte olan şirketlerin, ilk halka arz edildikleri dönemlerinden itibaren açıkladıkları tüm bilançolara ve gelir tablolarına, QPS programından ulaşabilirsiniz.
Veri Tabanı Kapsamı
Aynı şirkete ait birden fazla dönemin bilanço ve gelir tablosunu, ana kalemler, detay kalemler veya detay detay kalemler bazında karşılaştırabilirsiniz.